2D hologramy

2D hologram představuje nejjednodušší formu hologramu, která vychází z jeho dvourozměrného grafického návrhu. Výroba tohoto hologramu se ve většině případů odvíjí od již předem vytvořených grafických návrhů zákazníků, připravených za použití klasických grafických editorů a programů.

2D hologramy jednovrstvé nebo dvouvrstvé

Dle složitosti výroby a četnosti použití holografické technologie existují 2D hologramy:

  •  jednovrstvé nebo
  • dvouvrstvé.

U vícevrstvých hologramů je použito dvou či více dvourozměrných grafických návrhů, které se při výrobě půdorysně překrývají. Takto vyrobené 2D hologramy jsou z vizuálního hlediska nejefektnější a zároveň představují nejrozšířenější formu použití hologramů vůbec.