co je to hologram?

Hologram je specifická forma záznamu obrazu, která umožňuje zachytit jeho trojrozměrnou strukturu. Jedná se o proces, při kterém je možno zaznamenat trojrozměrný svět kolem nás na dvourozměrné médium a rekonstruovat takto zachycený trojrozměrný obraz zpět našim očím.

K čemu jsou hologramy určeny?

Hologramy a holografické výrobky jsou primárně určené k ochraně tiskovin či výrobků proti kopírování či padělání, také jsou ideálním nástrojem ke zlepšení image společnosti či ochranu brandu na trhu. V mnoha případech dávají vyniknout užitným vlastnostem vašich výrobků a umožňují tak udržet náskok před konkurencí.

S hologramy se můžete setkat na většině osobních dokumentů, ceninových tiskovinách, kolcích, dálničních známkách, nejrůznějších právních dokumentech, jízdenkách či vstupenkách, záručních listech ale i na mnoha softwarových výrobcích, v potravinářském průmyslu, jako atraktivní balení různých výrobků, suvenýrů a reklamních předmětů, apod.

Hologramy jsou používány také jako médium pro 3D zobrazení v široké škále – od průmyslu, výuky, kartografie až po umění.