Představenstvo společnosti svolává schůzi vlastníků firemních dluhopisů. Schůze se svolává za účelem změny podmínek vydaných dluhopisů (ve smyslu ustanovení § 23 odstavec 7 zákona o dluhopisech), termín je stanoven na 18. ledna 2018 od 13:00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Lenky Machové na adrese: Karlovy Vary, Moskevská 946/10.